اخذ مدرك معادل

در حال حاضر متخصصين بسياري وجود دارند كه به دليل ورود زود هنگام به بازار كار

فرصت ادامه تحصيل در دانشگاه ها و اخذ مدرك تحصيلي آكادميك را نداشته اند.

 

اين افراد با وجود داشتن مهارت و تخصص  كافي در كار حرفه اي خود

مدركي معتبر و كتبي مبني بر داشتن چنين مهارت هايي را دارا نمي باشند.

 

اين افراد به دليل مشغله هاي كاري و زندگي روزمره فرصت ادامه تحصيل در دانشگاه را ندارند.

كم ترين زماني كه بايد براي دريافت مدرك از دانشگاه صرف كرد، در حدود دو ال چهار سال مي باشد.

 

رزومه كاري

 

و به همين خاطر تحصيل در دانشگاه نيازمند صرف هزينه و زمان بسياري مي باشد

و خيلي از افراد نمي خواهند زمان و هزينه ي زيادي را براين اين منظور صرف كند.

 

از همين رو برخي موسسات و پژوهشكده ها براي

كمك به اين افراد اقدام به ارائه ي مدرك معادل به اين افراد مي نمايند.

 

رزومه كاري قوي با اخذ مدرك معادل

اين افراد مي توانند با ارائه ي سوابق تخصصي و پژوهشي خود

و  همين طور مدارك شناسايي خود به موسسه شركت

در كلاس هاي آموزشي موفق به اخذ مدرك معادل شوند.

 

بعد از بررسي سوابق مهارتي و تخصصي و پژوهشي فرد به وسيله ي كارشناسان

مدركي معادل ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دكترا به فرد متقاضي ارائه مي شود.

داشتن مدرك معادل براي داشتن رزومه كاري قوي از اهميت بالايي برخوردار است.

 

به عنوان مثال شما رزومه كاري خود را به يك شركت اسال مي كنيد،

فرد مصاحبه كننده رزومه شما را بررسي مي كند ولي به دليل نداشتن

مدرك علمي معتبر مرتبط با تخصصتان به راحتي رزومه شما را رد مي كند.

 

علاوه بر اين مدرك معادل براي ارتقا شغلي، درخواست افزايش حقوق، عضويت

در انجمن هاي تخصصي و غيره مي تواند كمك هاي شاياني به افراد متخصص نمايد.

                 منبع: www.pad-kharazmi.com